Over Bureau Pouwels

Bureau Pouwels is een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en advies. We werken voor overheden, instellingen voor (jeugd)zorg, adviesraden, universiteiten en bedrijfsleven. Samen met onze opdrachtgevers en hun stakeholders zoeken we naar oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We zijn deskundig in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en in participatieve aanpakken, zoals actie-onderzoek en design thinking.

Een greep uit onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners: