Actueel

 

SER-publicatie: Quickscan naar bekendheid wet ingroeiquotum en streefcijfers

De SER deed onderzoek onder de circa 100 beursgenoteerde bedrijven en ruim 5.000 ‘grote’ vennootschappen die aan de nieuwe quotum- en streefcijferwet moeten voldoen. Hoe bekend zijn zij met de nieuwe wet en hoe bereiden zij zich voor?

Acht op de tien bedrijven hebben van de wet gehoord, maar slechts een kwart weet wat de wet voor hun bedrijf gaat betekenen. Bijna driekwart heeft nog geen idee. Slechts 17% van de bedrijven is gestart met voorbereidingen op de nieuwe wet, die waarschijnlijk op 1 januari 2022 ingaat.

nieuwsberichten:

SER: Onderzoek naar bekendheid wet ingroeiquotum en streefcijfers

de Volkskrant: Gros bedrijven moet nog beginnen met meer diversiteit in de top

NRC: Bedrijven in verwarring over topvrouwenquotum

Quickscan Wet ingroeiquotum en streefcijfer

Wet ingroeiquotum en streefcijfers aangenomen

Op 28 september stemde de Eerste Kamer in met de wet ‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen’. Deze wet is beter bekend als de wet over het ingroeiquotum en de streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Den Haag 2019 – SER en Bedrijvenmonitor bieden adviezen aan over diversiteit aan minister Van Engelshoven. (c) Dirk Hol

De wet bevat twee belangrijke maatregelen om diversiteit in de top van bedrijven te bevorderen: een ingroeiquotum en een streefcijferregeling.

  • Voor beursgenoteerde bedrijven (bv’s en nv’s) gaat een ingroeiquotum gelden voor de raden van commissarissen (RvC). Dat betekent dat de RvC van Nederlandse beursvennootschappen (Euronext Amsterdam) voor ten minste een derde uit mannen en voor ten minste een derde uit vrouwen moet bestaan. Een nieuwe benoeming die de samenstelling niet evenwichtiger maakt is nietig. De vacature blijft dan open.
  • ‘Grote’ vennootschappen worden verplicht zelf passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de verhouding tussen vrouwen en mannen in het bestuur, de RvC en de subtop en plannen te maken om de streefcijfers te realiseren. Zij moeten jaarlijks rapporteren aan de SER over de streefcijfers en de voortgang. De SER maakt de streefcijfers, plannen en resultaten van elk bedrijf zichtbaar voor publiek via een openbare website.

De wet zal naar verwachting per 1 januari 2022 in werking treden. Vijf jaar na de inwerkingtreding wordt de wet geëvalueerd. Na acht jaar vervallen het ingroeiquotum en de streefcijferregeling.

Met deze wet wordt uitvoering gegeven aan het SER-advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’, dat in september 2019 werd gepubliceerd.

De Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 is uit!

Caroline Princen, voorzitter van de Commissie Monitoring Topvrouwen presenteerde op 29 januari 2021 de resultaten van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 en overhandigde het rapport aan demissionair minister Van Engelshoven (OCW), SER-voorzitter Mariëtte Hamer en plv. directeur VNO-NCW Guusje Dolsma.

Lees het persbericht en download het rapport bij onze publicaties!

Overhandiging Bedrijvenmonitor 2020 door Caroline Princen