in de media

 

Peoplepower.radio

Wat als er in 2050 wel 50% topvrouwen zijn? In deze aflevering van People Power kijken we 30 jaar vooruit. Hoe ziet de positie van vrouwen in de top van het bedrijfsleven er dan uit? Glenn van der Burg in gesprek met Marguerite Soeteman-Reijnen, Chantal Remery en Babette Pouwels. Luister hier naar de podcast.

BNR Werkverkenners

Met, in het nieuws, Babette Pouwels over het SER diversiteitsportaal. Luister hier de podcast.

Lancering SER Diversiteitsportaal voor betere man-vrouwverhouding in top bedrijfsleven

Kim Putters en Herna Verhagen versturen de brieven | © Bart Maat

Op 31 januari lanceerden SER-voorzitter Kim Putters, PostNL CEO Herna Verhagen en Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het SER Diversiteitsportaal. De opening van het portaal markeert een belangrijke stap voor het monitoren en verbeteren van de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven.

De SER ontwikkelde het diversiteitsportaal om bedrijven te ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe wet voor meer genderdiversiteit in de (sub)top van het bedrijfsleven. Babette Pouwels werkte als adviseur en onderzoeker mee aan het portaal.

Podcast BNR Europa

Meer vrouwen in de Europese (bedrijfs)top!

Nadat Nederland het voorstel tien jaar lang geblokkeerd heeft in de Raad is het er eindelijk: Een vrouwenquotum voor de toppen van alle grote Europese bedrijven. Eurocommissaris De Vries ging samen met Eurocommissaris Clerx de proef op de som nemen. Hoe ver zijn we in Europa al eigenlijk met de gendergelijkheid? In welke landen zijn vrouwen al net zo vertegenwoordigd als mannen? En in welke periferie van de Unie schort het er nog aan?

Babette Pouwels was samen met Europarlementariër Lara Wolters te gast bij BNR Europa.

Luister hier de podcast

Webinar Empowerment

Ondersteunen van kwetsbare gezinnen? Empower de ouders!

Harm Damen gaf voor de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen een Webinar over zijn longitudinale studie naar de korte en lange termijnuitkomsten van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). Centraal in dit onderzoek stond de relatie tussen (veranderingen in) de empowerment van ouders en de gedragsproblemen van kinderen tijdens en na de behandeling. De inzichten uit het onderzoek gaven ruimschoots voer voor een boeiende discussie. De deelnemers hebben praktische tips en handvatten ontvangen voor: het leren werken met 3 componenten van empowerment; het zorgen dat ouders (en jongeren) de regie hebben over de behandeling; het ontstressen van ouders; het beter betrekken van vaders bij de behandeling; het vergroten en versterken van het sociaal netwerk van gezinnen en de inzet van elementen van gezinsgericht werken, ook tijdens uithuisplaatsingen.

Ga naar de Webinar en naar de presentatie

Quickscan

SER Quickscan Wet ingroeiquotum en streefcijfers

Babette Pouwels deed voor de SER onderzoek onder de circa 100 beursgenoteerde bedrijven en ruim 5.000 ‘grote’ vennootschappen die aan de nieuwe quotum- en streefcijferwet moeten voldoen. Hoe bekend zijn zij met de nieuwe wet en hoe bereiden zij zich voor?


Bekijk de resultaten van de Quickscan

De quickscan kwam in het nieuws:

Wet ingroeiquotum en streefcijfers aangenomen

Den Haag 2019 – SER en Bedrijvenmonitor bieden adviezen aan over diversiteit aan minister Van Engelshoven. (c) Dirk Hol

Op 28 september 2021 stemde de Eerste Kamer in met de wet ‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen’.

De wet bevat twee belangrijke maatregelen om diversiteit in de top van bedrijven te bevorderen: een ingroeiquotum voor de RvC van beursgenoteerde bedrijven (bv’s en nv’s) en een streefcijferregeling voor ‘grote’ vennootschappen. Met deze wet wordt uitvoering gegeven aan het SER-advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’, dat in september 2019 werd gepubliceerd. Babette Pouwels is co-auteur van dit advies.

Bedrijvenmonitor 2020

Presentatie Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020

Overhandiging Bedrijvenmonitor 2020 door Caroline Princen

Caroline Princen, voorzitter van de Commissie Monitoring Topvrouwen presenteerde op 29 januari 2021 de resultaten van de nieuwe Bedrijvenmonitor Topvrouwen en overhandigde ons rapport aan demissionair minister Van Engelshoven (OCW), SER-voorzitter Mariëtte Hamer en plv. directeur VNO-NCW Guusje Dolsma.Lees het persbericht en het rapport.

Podcast People Power

Doorbreek stereotypen van vrouwen en werk
Vlak voor internationale vrouwendag gaan wij in gesprek over de rol van vrouwen in het bedrijfsleven. Recent besloot het kabinet om het advies van de SER over een quotum van 30% vrouwen (en 30% mannen) in de raden van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen te gaan doorvoeren. Daarnaast is er een pakket maatregelen dat er op is gericht ook de andere circa 5000 vennootschappen die onder de Wet bestuur en toezicht vallen in beweging te krijgen. Wordt dit een succes? Of moet er dan meer veranderen binnen organisaties in Nederland? En: heeft het zin om je alleen op RvCs van beursgenoteerde ondernemingen te richten? In hoeverre weerspiegelen de verhoudingen in het bedrijfsleven de nog altijd weinig geëmancipeerde verhoudingen in de Nederlandse samenleving?

In de studio is Babette Pouwels van Bureau Pouwels, zij heeft meegewerkt aan onderzoek ten behoeve van het SER-advies en is ook al jaren betrokken bij het samenstellen van de monitor die sinds 2013 jaarlijks in opdracht van het ministerie van OCW wordt gemaakt om in de gaten te houden hoe de samenstelling van RvBs, RvCs en – soms – RvTs zich ontwikkelt. Ook professor Belle Derks is te gast. Zij is hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en doet veel onderzoek naar onder andere genderstereotypering.

Luister de podcast

Belle Derks, Glenn van der Burg & Babette Pouwels