Publicaties en projecten

Uitgelicht

SER

Quickscan Bekendheid ingroeiquotum en streefcijfers

Op 28 september stemde de Eerste Kamer in met de wet ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’. Naar verwachting gaat de wet op 1 januari 2022 in.

Met de SER deden we onderzoek onder de circa 100 beursgenoteerde bedrijven en de ruim 5.000 ‘grote’ vennootschappen die aan de nieuwe wet moeten voldoen. Hoe bekend zijn bedrijven met de nieuwe wet. Hoe bereiden zij zich voor op de komst van de wet en weten zij dat de SER hen daarbij gaat ondersteunen?

naar de Quicksan

Bedrijvenmonitor

Zonder wet geen voortgang. Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020

Caroline Princen, voorzitter van de Commissie Monitoring Topvrouwen presenteerde op 29 januari 2021 de resultaten van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 en overhandigde het rapport aan demissionair minister Van Engelshoven (OCW), SER-voorzitter Mariëtte Hamer en plv. directeur VNO-NCW Guusje Dolsma.

Download het rapport

Diverisiteit

SER-advies Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling

Vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Het aantal groeit, maar te langzaam. Veel potentieel gaat verloren en talent wordt onvoldoende benut. De SER pleit voor stevige maatregelen en een integrale aanpak. Babette Pouwels schreef mee aan het advies.

Lees het advies